لطفاً توضیحی در مورد رجعت و ویژگی‌های آن بفرمایید؟

اساساً جهان به دست حضرت امام زمان(ع) وارد مرحله جدیدی می‌شود. نه اینکه پیشرفت حاصل می‌شود بلکه اساساً چیز دیگری به وجود می‌آید. آن زمان است که علوم بیست‌وپنج برابر می‌شود. تصور کنید مثلاً علم طب بیست‌وپنج برابر شود. این اتفاق در علوم مختلف رخ می‌دهد. زندگی بر روی زمین معنای دیگری پیدا می‌کند. ارتباطات انسانی دگرگون می‌شود.

انسان‌ها می‌توانند با دیگر کرات ارتباط برقرار کنند، من معتقدم که در مدت حکومت حضرت پیشرفت‌های عظیمی حاصل می‌شود و رفت و آمد به عوالم دیگر معمولی می‌شود. از آنجا که رفت و آمد به عوالم دیگر عادی می‌شود لذا بعد از وفات حضرت مهدی(ع) امام حسین(ع) به این عالم وارد می‌شود و خودش مراسم کفن و دفن حضرت را انجام می‌دهد. پس از آن مدتی حکومت می‌کند. پس از ایشان دوازده نفر از فرزندان حضرت و تا آخر… پس ارتباط عوالم با هم طبیعی و عادی می‌شود، این همان رجعت است.

⁉️اینکه در مورد رجعت آمده است که برخی از مؤمنین و برخی از اشقیا رجعت می‌کنند، آیا رجعت با این تعبیر، قبل از ظهور است یا پس از آن؟

بعد از ظهور ۳۱۳ نفر از سراسر دنیا جمع می‌شوند اینها زنده‌اند. بعدش یک نوع از یاران حضرت از قبورشان زنده می‌شوند، این رجعت است. به آن می‌گویند رجعت صغری، یعنی رجعت بعضی از افرادی که به درجه یاران حضرت رسیده‌اند.

⁉️آیا همه معصومین رجعت کرده و به حکومت می‌رسند؟

روایتی هست که سندش صحیح است: «اول من یرجع الامام الحسین(ع)»؛ اولین کسی که رجعت می‌کند امام حسین(ع) است و تا هنگام پیری حکومت می‌کند و در همان کربلا هم دفن می‌شود. پس از آن معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد. دوازده امام پس از آن حکومت می‌کنند. شاید حکومتشان هزار سال طول بکشد.

mouood.org/