نمایشگاه عمله شیطان با موضوع نقد جریان تکفیر و معرفی عوامل داخلی و بین المللی

به گزارش سراج هشت، نمایشگاه عمله شیطان با موضوع نقد جریان تکفیر و معرفی عوامل داخلی و بین المللی در شهرستان های صومعه سرا،انزلی و لنگرود برپا می گردد.