اینفوگرافیک| ویژگی‌هایی از دریای خزر که تابحال به گوشتان نخورده!

دریای خزر، بزرگترین دریاچه دنیا است که از طریق اینفوگرافیک برخی از خصوصیات آن را معرفی کرده ایم.

اینفوگرافیک| ویژگی‌هایی از دریای خزر که تابحال به گوشتان نخورده!

اینفوگرافیک زیر نگاهی به دریای خزر، بزرگترین دریاچه دنیا انداخته و برخی از خصوصیات و ویژگی‌های آن را معرفی کرده است.

مهر/