پوستر مخصوص دهه ولایت که توسط تیم طراحی آستان قدس رضوی

محتوای این آثار مربوط به عید غدیر و با استفاده از احادیث و بیانات مقام معظم رهبری طراحی گردیده است