با بسته جدید اخبار فالس نیوز با ما همراه باشید.

از شایعه تا واقعیت: جدیدترین بسته خبری فالس‌نیوز به ماجرای تحریف سخنان رهبری در BBC می‌پردازد.

فارس/