پاسدار احمد فرقان بین با شایستگی که در او سراغ داشتیم به اوج بلند عظمت و رستگاری که شهادت است نایل گشت.

شهید احمد فرقان بین از نمونه پوینده راه خدا بود که با سلاح سرخ و دشمن شکن شهادت به مبارزه پرداخت و نشان داد که فرزندان ایثارگر انقلاب اسلامی با خونهایشان گلوله میسازند که قلب دشمن را میسوزاند و مرگ در راهشان هیچ مانعی نیست که شهادت را بجان می‎خرند.

برادر شهید فرقان بین در سال ۱۳۳۸ در یکی از محله‎های رشت (باقرآباد) دیده به جهان گشود. عشق و علاقه او به اسلام از همان دوران کودکی باعث گشت که در جلسات مذهبی شرکت کند.

وی پس‎از گذراندن دوران دبستان و راهنمایی در دبیرستان به تحصیل پرداخت با اوجگیری شعله‎های انقلاب اسلامی شهید در محل زندگی خود اقدام به اعمالی از قبیل تظاهرات و اعتصابات شرکت فعال نمود او در مبارزه با نیروهای وابسته به رژیم نقش موثری داشت و در اکثر درگیریها ازجمله ۲۲ بهمن شرکت فعال نمود و در بزرگداشت شهدای لاهیجان شرکت کرد که توسط مامورین دستگیر میشود و پس‎از چندی زندانی آزاد میگردد با پیروزی انقلاب اسلامی شهید دریافت که جهت خدمت بیشتر به انقلاب میبایست به صف پاسداران بپیوندد با تلاش شبانه‎روزی پی‎گیر به انجام وظیفه مقدس و شرعی پاسداری بپردازد و از یکی از امدادگران پرتلاش سپاه بود.

احمد همیشه به خود اتکاء داشت به فکر دوستان و آشنایان بود و از نظر برخورد با جامعه و مردم متانت و فروتنی را در حد اعتدال رعایت نموده و با ریزه بینی خاصی کمبودهای آشنایان را میدید و تاحد امکان سعی در رفع آنها میکرد و همیشه طوری کمک میکرد که آن شخص شرمنده نشود و پس‎از جنگ تحمیلی عراق که بوسیله امپریالیسم آمریکا و توافق روسیه تجاوزگر شروع شد احمد چندین بار چونان دیگر یاوران انقلاب بمقابله با آنها برخاست سرانجام برادر پاسدار احمد فرقان بین در روز پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۶۱  با شایستگی که در او سراغ داشتیم به اوج بلند عظمت و رستگاری که شهادت است نایل گشت.

قسمتی از وصیت نامه شهید؛ شهیدان آن کسانی هستند که همیشه یار یاور امام بودند، مثلا رجائی ها ، باهنرها ، دکتر بهشتی ها و سید مصطفی ها و غیره… به خواست خدا اگر در راه هدفم که همان پیروزی انقلاب اسلامی است کشته شدم اگر جنازه ام تشیع شد در تشیع من برای آمریکا و ابر قدرتهای دیگر مرگ آرزو کنید که بفرموده: رهبر کبیرمان امام خمینی عامل همه بدبختی ها آمریکا و ابرقدرت هاست. چند کلمه در دل با برداران پاسدار من و برادران مسئول سپاه موقعیت حساس خود را درک کنید دشمنان انقلاب می کوشند تا برای شما خطهایی را ایجاد کنند و شما را در میان خودتان درگیر و سرگرم کنند از این حالت بشدت دوری کنید هوشیار باشید همیشه هدف خود را که پاسداری از انقلاب اسلامی و جلوگیری از انحراف انقلاب اسلامی و حمایت از مستضعفان جهان می باشد بخاطر داشته باشید تنها در خط امام باشید و خط امام تنها خواندن شعار نیست بلکه باید روشهای امام را شناخت امام همیشه به مستکبران نه گفته است و آنها را از خود رانده و همیشه دست مستضعفان را بوسیده است. باید سعی کنیم ما هم مصطفی باشیم برای امام. با تشکر از کلیه برادران سپاه که زحمات زیادی برای ما کشیده اند در آخر وصیت نامه من از پدر ومادر عزیزم می خواهم که برای گناهان من دعا کنند و مرا ببخشند.  خداوندا دست مستکبران را از انقلاب اسلامی جهان کوتاه بفرما خدانگهدارتان باشد  والسلام احمد  (ابراهیم ) فرقان بین

نویدشاهد/