روایتی از زندگی سردار شهید پرویز محبی


در بخشی از مقدمه کتاب می‌خوانیم: «فرمانده لاله‌ها
» بر اساس گفته‌های شاهدان عینی و دست‌نوشته‌های شهید، به زندگینامه پرویز محبی می‌پردازد. بر این اساس، نگارنده کوشیده است به دنبال ترسیم تصاویری از شخصیت محوری کتاب، بر زمین واقعیت‌ها باشد. خاطرات مشترک مصاحبه‌شونده‌ها با پرویز و بخش‌هایی از تاریخ سیاسی، اجتماعی شهر ماسال و بعضی شهرهای استان گیلان (به روایت همان‌ها) در دهه‌های ۴۰ تا ۶۰ شمسی، اساس کار نگارش کتاب بود. همچنین، یک بخش کامل از کتاب (فعالیت جهادی در شهرآبادۀ شیراز) بر اساس اطلاعات دفترچهۀ یادداشت شخصی شهید شکل گرفت؛ بنابراین، تحلیل‌ها و ظن‌ و گمان‌ها، نمی‌توانستند هیچ‌یک از قطعات این جورچین را تشکیل دهند. این روایت‌ها در متن کتاب با زاویه دید سوم شخص مفرد عرضه‌شده است؛ اما لابه‌لای متن کتاب، روایت برخی خاطرات را به دست راوی‌هایشان سپردم و از زاویه دید اول‌شخص مفرد استفاده کردم.

همچنین از گفته‌هایی بهره بردم که خیلی‌ها از اعماق جان می‌گفتند و چکیدۀ فهم آن‌ها از پرویز بود؛ حرف‌هایی که سال‌ها در دلشان ته‌نشین شده بود و احساس می‌کردم از جنس شهود باشد. این روایت‌ها که گاهی آمیخته با نمودهای بیرونی رفتار پرویز است، دستمایه استفادهۀ من از زاویه دید دوم‌شخص مفرد شد. از این متن‌ها که بار عاطفی هم دارند و به‌نوعی، نجواهای مستند نگارنده باشخصیت اصلی کتاب است، به‌عنوان رودی کوتاهی در آغاز فصل‌های کتاب استفاده‌شده است.

این کتاب رقعی، ۱۶۸ صفحه سیاه‌وسفید دارد و می‌شود باقیمت ۱۱۰۰۰ تومان آن را از کتاب‌فروشی‌های معتبر خریداری کرد.