سلسله جزوات «دین تشکیلاتی»: شماره ۷


«دین تشکیلاتی۷»
با عنوان «مروری بر آیات تشکیلاتی قرآن کریم- بخش اول» است که از جلسات تشکیلاتی «دکتر حسین عرب اسدی» مستخرج شده است.

جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید

لینک دانلود