ارزش درد دل با همسر در خانه از اعتکاف در مسجد بالاتر است

گفتاری از حجت‌‌الاسلام مسعود عالی در خصوص اهمیت و جایگاه خانواده را بشنوید.