حجت‌الاسلام انصاریان با بیان اینکه افراد روزه‌دار شاد می‌شوند که فرمان خدا را انجام داده‌اند و پیامبر(ص) را سرمشق خود قرار داده‌اند، گفت: این شادی طبیعی روح پاک عباد خداوند است.

 

وی با اشاره به اینکه زمانی که امید به خدا در وجود انسان تجلی پیدا کند، جمیع صفات کمال در وجود انسان تجلی می یابد، تصریح کرد: انسان با این امید نسبت به آینده و کمالش تردید پیدا نمی‌کند زیرا این امید رشته ارتباط با فردی است که هزار وصفش در دعای جوشن کبیر مطرح شده است.

انصاریان با بیان اینکه افراد روزه‌دار شاد می‌شوند که فرمان خدا را انجام داده‌اند و پیامبر(ص) را سرمشق خود قرار داده‌اند، تصریح کرد: این شادی طبیعی پاداش خدا و روح پاک عباد خداوند است و غیر از آن است که فردی عمل خوبی انجام دهد و از آن مغرور شود.

صوت کامل این سخنرانی را بشنوید.