کارگاه یک روزه« از ایده تا اجرا» با موضوع آئین ها و مناسبت های ماه مبارک رمضان

به گزارش سراج هشت، این کارگاه با محوریت تولید موشن پوستر  روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت برگزار گردید.

اهم فعالیتهای انجام شده در این کارگاه می توان به؛ مرور سبک ها و قالبهای مختلف پویانمایی، شناخت و بررسی تکنیکهای جدید اشاره نمود.
همچین در این کارگاه تکنیک استاپ موشن آموزش داده شد و  به صورت عملی توسط هنر جویان انجام گردید.