ارسال کمک های مردمی موکب قافله عاشقی شهرستان رودبار-لوشان به لرستان

به حول قوه الهی امروزخادمین موکب قافله عاشقی جبهه فرهنگی شهرستان رودبار _لوشان به استعداد یک گروه جهادی و دو کامیون تجهیزات کمک های مردمی به سمت لرستان اعزام شد؛

خادمین موکب قافله عاشقی تمام تلاش خود را می کنند تا بسته های غذایی،پوشاک و …از مبداء بصورت تفکیکی و بسته بندی شده و با بهترین نحو و کیفیت بدست سیل زدگان برسد.

با توجه به هماهنگی با قرارگاه خاتم استان لرستان ،تجهیزات ارسالی با توجه به نیاز سیل زدگان تهیه شده است.