ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺘﺎب ( ﻫﻤﺴﻔﺮ )ﭘﻮﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﺘﺐ اﻧﻘﻼب و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

به گزارش سراج هشت، مسابقه کتابخوانی( همسفر ) پویش مطالعاتی کتب انقلاب و دفاع مقدس برگزار می گردد.

**جهت اطلاع بیشتر بر روی لینک زیر کلیک نمایید**
معرفی کتب جشنواره