طرح اعزام سخنرانان بین‌المللی به مراسم‌های ۴۰سالگی انقلاب

انقلاب جهانی خمینی(ره)، سفیران جهانی انقلاب
از ۲۰ دی تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
تلفن هماهنگی: ۰۹۱۲۲۵۳۹۸۹۱

#اعزام_سخنران
#انقلاب_اسلامی
#چهل_سالگی