بمناسبت یکصد و نهمین سالروز شهادت آیت الله خمامی

همزمان با فرارسیدن یکصد و نهمین سالروز شهادت آیت الله خمامی، رهبر مشروعه خواهان گیلانی