در برخی از مدارس استان گیلان کوروش پرستی ترویج و فلسفه عزاداری بر امام حسین(ع) و ماه محرم زیر سوال می رود.

به گزارش سراج هشت، به نقل از  گیلانستان؛ در برخی مدارس غیر انتفاعی و حتی مدارس شاهد استان گیلان، پیکی با نام “پیک آدینه” توزیع می شود که در شماره های متعدد آن با ترفندی بسیار زیرکانه و ماهرانه اقدام به ترویج فرهنگ کوروش پرستی و ملی گرایی نموده و ذهن دانش آموزان را با کوروش و کوروش پرستی درگیر می نماید.

در این پیک همچنین به شیوه ای غیر مستقیم و هنرمندانه، عزاداری بر امام حسین(ع) را به نوعی با پر شدن شهر از زباله یکی دانسته و طوری در ذهن دانش آموز القا می کند که ماه محرم یعنی ماه زباله و آسیب زدن به شهر و محیط زیست!!

امید است دستگاه های نظارتی و ذیربط با تذکر به آموزش و پرورش گیلان، بساط فرهنگ ضد دینی و ضد اسلامی را از مدارس استان جمع نمایند.