سایت سراج هشت، به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم تقدیم می کند.
گفتگویی متفاوت با ذاکرین اهل بیت (ع)

لینک قسمت اول: با حضور کربلایی محمد پوراسماعیلی

http://www.seraj8.ir/?p=41030

لینک قسمت دوم: با حضور حاج علی رنجبر

http://www.seraj8.ir/?p=41036

لینک قسمت سوم: با حضور حاج سید کاظم موسوی

http://www.seraj8.ir/?p=41042

لینک قسمت چهارم : با حضور حاج جواد کامرانی

http://www.seraj8.ir/?p=41048

لینک قسمت پنجم : با حضور کربلایی حسین هادی پور

http://www.seraj8.ir/?p=41064

لینک قسمت ششم: با حضور حاج سید حسین رضویان

http://www.seraj8.ir/?p=41077

لینک قسمت هفتم: با حضور کربلایی جعفر رضاپور

http://www.seraj8.ir/?p=41111

لینک قسمت هشتم: با حضور کربلایی علی محجوب

http://www.seraj8.ir/?p=41124

لینک قسمت نهم: با حضور حاج اصلان رمضانی

http://www.seraj8.ir/?p=41131

لینک قسمت دهم: با حضور حاج محمد امینی

http://www.seraj8.ir/?p=41135