فراخوان حمایت از پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه و سطح سه و چهار حوزه های علمیه با موضوعات مرتبط با هیأت های مذهبی از سوی جامعه ایمانی مشعر منتشر شد.

به گزارش سراج هشت، به نقل از حلقه وصل، فراخوان حمایت مادی و معنوی از پایان نامه هایی با موضوعات مرتبط با هیأت از سوی جامعه ایمانی مشعر منتشر شد.

جامعه ایمانی مشعر به منظور ترویج و گسترش علمی پدیده هیأت و ابعاد مختلف آن و همچنین در راستای ارج نهادن به تلاش های علمی طلاب و دانشجویان در حوزه های گوناگون علوم مرتبط با هیأت، از پایان نامه های دانشجویی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری و رساله های سطح ۳و۴ حوزه های علمیه حمایت مادی و معنوی می نماید.

بر این اساس، همانطور که در رشته های فنی، ارتباط و پیوند میان دانشگاه و صنعت یک دغدغه جدی و مهم است، در رشــته های علوم انسانی نیز باید پیوند میان هیأت و علوم، یک دغدغه مهم باشد. چه بسا مشکالتی از هیأت وجود داشته باشد که با یک تحقیق مروری مرتفع شود و چه بسا دانش آموختگان علوم انسانی هستند که به دنبال محمل و مصداقی واقعی برای عملیاتی و واقعی کردن پژوهش های انتزاعی هستند.

جامعه ایمانی مشعر با توجه به فلسفه وجودی و نگاه کلان و راهبردی اش به هیأت ها می تواند به عنوان«دفتر ارتباط هیأت با حوزه و دانشگاه» عمل کند.

حمایت و به عبارت دقیق تر «هدایت پایان نامه ها» یکی از نخستین گام های برقراری ارتباط میان هیأت با حوزه و دانشگاه است.

یادآور می شود، جامعه ایمانی مشعر با استناد به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب از ۱۱ فروردین ۱۳۹۵ حمایت از پایان نامه های ارشــد و دکتری، و سطح ۳ و ۴ حوزه های
علمیه را در دستور کار خود قرار داده است.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیش تر می توانند به لینک http://1542.org/l/t24 مراجعه نمایند.