ویژه برنامه سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیهما در مسجد صاحب الزمان عج شهرک مهر برگزار شد.

این مراسم شامل برنامه های متنوعی بود. سخنرانی خانم دکتر مهدوی (حوزه علیمه خواهران) و مولودی سرایی، اجرای مسابقه و اهدا جوایز بخشی از برنامه های مراسم بود.

الگوی زندگی علوی و فاطمی، و همچنین تطبیق با زندگی امروزی بعنوان بخشی از محورهای سخنرانی خانم دکتر مهدوی ایراد گردید.
قرائت خطبه عقد یک زوج جوان طلبه و فعال فرهنگی مجموعه مسجد بدست حجت الاسلام خداپرست امام جماعت، بعنوان برنامه ویژه و حسن ختام مراسم برگزار گردید.
دست اندرکاران این برنامه، ترویج سبک ازدواج آسان، تعظیم سنت حسنه ازدواج بعنوان شعائر الهی، رواج سبک زندگی علوی و فاطمی بعنوان بخشی از اهداف معرفی نمودند.