سلسله جزوات «دین تشکیلاتی»: شماره ۵

«دین تشکیلاتی۵» با عنوان «اخلاق کار تشکیلاتی در سیره شهید بهشتی (ره)» شامل صحبت هایی ناب از شهید بهشتی است که با محوریت کارجمعی و تشکیلاتی استخراج شده است.

 

لینک دانلود

 

برگرفته از پایگاه مضمار؛ تشکیلات اسلامی