استقبال مردم رشت از کاروان خادمین حرم رضوی + تصاویر

مردم رشت با هزاران امید و آرزو و دستانی پر از شاخه های گل از کاروان خادمین حرم رضوی استقبال کردند.