چاپ «عاشورانگاران» به روایت محمدرضا سنگری

به گزارش سراج هشت، کتاب «عاشورانگاران ۷» حاصل سلسله نشست‌​های مرجع شناسی کتب عاشورایی مؤسسه فرهنگی ـ هنری فرهنگ عاشورا دزفول به قلم محمدرضا سنگری چاپ می‌شود.

عبدالکریم خاضعی‌نیا مدیر مؤسسه فرهنگی هنری فرهنگ عاشورا دزفول به حلقه وصل گفت: کتاب «عاشورانگاران ۷» به قلم دکتر محمدرضا سنگری و سفارش مؤسسه فرهنگ عاشورا آماده چاپ شده است.

وی با بیان اینکه این کتاب مانند دیگر کتاب‌های عاشورانگاران حاصل سلسله نشست​های مرجع شناسی کتب عاشورایی است، افزود:  انتشارات اندیشه مولانا این اثر را چاپ و منتشر می‌کند.

خاضعی‌نیا با بیان اینکه جلسات تخصصی منبع شناسی عاشورایی از سال ۱۳۸۴ به همت مؤسسه فرهنگی ـ هنری فرهنگ عاشورا در دزفول آغاز شد، گفت: تاکنون ۱۴۳ جلسه از این برنامه به همت دکتر محمدرضا سنگری نویسنده و پژوهشگر عاشورایی تشکیل شده‌ است.

مدیر مؤسسه فرهنگی ـ هنری فرهنگ عاشورا دزفول اظهار کرد: این جلسات با بررسی کتاب مقتل ابی مخنف آغاز شد و در حال حاضر با بررسی کتب محققان معاصر ادامه پیدا کرده است. خروجی این نشست‌ها تاکنون چاپ ۶ کتاب با عنوان «عاشورانگاران» است.