آنچه انسان را از پزشک، بی نیاز می کند

اصبغ بن نباته نقل می کند : امیر مؤمنان علی بن ابیطالب (علیه السلام) به فرزند خود حسن (علیه السلام) فرمود:

پسرم! آیا تو را چهار نکته نیاموزم که به کمک آنها از طب، بی نیاز شوی؟
گفت: چرا، ای امیرمؤمنان!
فرمود: بر سفره نمی نشینی، مگر آن هنگام که گرسنه ای؛ و از سفره بر نمی خیزی، مگر در آن حال که هنوز، میل خوردن داری؛ خوب بجو؛ و به گاه خفتن، خودت را بر خلا(۱۲۴) عرضه کن. اگر این چهار نکته را به کار بستی، از طب، بی نیاز شوی.

 امام علی (علیه السلام):

هر کس در گرسنگی کامل، غذا بخورد، غذا را خوب بجود، در حالی که هنوز میل خوردن دارد، غذا را وا گذارد و چون احساس قضای حاجت کرد، آن را محبوس ندارد، به هیچ بیماری ای جز بیماری مرگ، مبتلا نمی شود.

امام علی (علیه السلام):
در پاسخ به این پرسش که گفتند: (چرا) در قرآن، هر دانشی جز دانش طب هست؟ -: هان! در قرآن، آیه ای است که همه طب را یک جا در خود گرد آورده است: وکلوا واشربوا ولا تسرفوا؛(۱۲۷) بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید).(۱۲۸)