۲۹تیر #امام_خمینی پیامی را صادر کرد که به فرموده‌ی #رهبر_انقلاب لوحه‌ی زرین، سَردَر انقلاب، و کتیبه نظام اسلامی است و باید آن‌قدر تکرار می‌شُد، آن‌قدر بر سر منابر و تریبون‌ها گفته می‌شُد، آن‌قدر جزوه و کتاب می‌شد، در خانه‌ها بوسیله‌ی پدران و مادران و جوانان بزرگ خانواده برای دیگران خوانده می‌شد، آن‌قدر در زبان‌ها و دل‌ها و ذهن‌ها می‌گشت تا رنگ ثابت ملت ما و فرهنگ انقلاب ما شود.

به گزارش سراج ۸، پویش مردمی واکاوی جنگ ناتمام در پیام قطعنامه ۵۹۸ در تعدادی از مساجد شهرستان رشت برگزار می گردد.

سی سال از این همه تاکید و سفارش می‌گذرد اما … خیلی‌ از ماها حتی یک بار هم این پیام را نخوانده‌ایم!

از پیام قطعنامه، فقط جام زهرش را شنیده‌ایم، ولی «#جنگ_فقروغنا»یش را ندیده‌ایم!

بر سر دلایل پذیرش قطعنامه مناظرات و مشاجرات راه انداخته‌ایم، ولی «تشکیل بسیج جهانی مستضعفین» را به محاق برده‌ایم!

 برای پایان جنگ بسیار نوحه‌سرایی کرده‌ایم، ولی مارش «امروز جنگ شروع شده است» را ننواخته‌ایم!

و…

می‌خواهیم #۳۰سال_سانسور_پیام_قطعنامه را پایان دهیم.

در این راستا پویش مردمی «واکاوی جنگ ناتمام» در پیام تاریخی حضرت امام (ره) در خصوص  قطعنامه ۵۹۸آغاز گردید

این پویش در نظر دارد در برخی از مساجد شهر رشت جلسات تبیینی برگزار نماید، شامل برنامه های :

– نمایشگاه عکس و پوستر
– سخنرانی
– پخش و توزیع محتوای رسانه ای

برنامه به شرح ذیل می باشد: