ضرورت رفتارشناسی دشمن در جنگ اقتصادی علیه نظام + فیلم

در این بین به طور طبیعی دشمنان اسلام در پی تلافی این خسارت‌ها دست به دشمنی زد و در وهله اول با حمله نظامی و در وهله دوم با جنگ فرهنگی پا به میدان نبرد با جبهه حق گذاشت و با عوامل داخلی و نفوذی خود در هر بار ضرباتی را بر کشور ایران وارد آورد، اما در هر بار به نتیجه بایسته خود که همان فروپاشی نظام اسلامی ایران است، دست نیافت.

به گزارش سراج هشتپیروزی انقلاب اسلامی ایران از چند جهت ضربه مهلکی بر پیکره نظام استکبار و استعمار جهانی وارد آورد؛ اول اینکه هیبت آنان را در افکار عمومی به شدت کاست و دیگر اینکه دستاوردها و منافع آنان در بخشی از منطقه آسیا را مورد تهدید قرار داد؛ این رویه تاکنون نه تنها از شدتش کاسته نشده بلکه روز به روز بر بر شدت آن افزوده می‌شود.در این بین به طور طبیعی دشمنان اسلام در پی تلافی این خسارت‌ها دست به دشمنی زد و در وهله اول با حمله نظامی و در وهله دوم با جنگ فرهنگی پا به میدان نبرد با جبهه حق گذاشت و با عوامل داخلی و نفوذی خود در هر بار ضرباتی را بر کشور ایران وارد آورد، اما در هر بار به نتیجه بایسته خود که همان فروپاشی نظام اسلامی ایران است، دست نیافت. حال این دشمنان داخلی و خارجی سال‌هاست که وارد نبرد اقتصادی با ملت ایران شده‌اند و هدفشان نارضایتی عمومی از نظام اسلامی است؛ لذا شناخت دشمن و افشای برنامه‌ آنان برای مردم و ارائه راهکار عبور از فتنه‌ دشمن از ضروریات متولیان امر محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام ماندگاری در این باره بیشتر توضیح می‌دهد که در ادامه می‌بینید: