اردوی تفریحی آموزشی نونهالان و نوجوانان کانون فرهنگی و تربیتی امام روح الله رشت

تیرماه ۱۳۹۷
#یک_لیوان_موج_مثبت+
#کانون_فرهنگی_تربیتی_امام_روح_اللّه
#مسجد_حضرت_فاطمه_الزهراء
@kanoonruhollah