اردو فصل رویش۱ (ییلاقات دارستان)

اردوی تفریحی-آموزشی فصل رویش۱ (ییلاقات دارستان) – کانون جوانان رضوی استان گیلان