نماهنگ«و من مگر چیستم؟»

نماهنگ«و من مگر چیستم؟» با صدای علی فانی و گویندگی صابر خراسانی با متنی از سید مهدی شجاعی