معرفی کتاب «جایگاه رافت و خشونت در تاریخ اسلام و مسیحیت»

کتاب «جایگاه رأفت و خشونت در تاریخ اسلام و مسیحیت» با استناد به منابع تاریخی به دنبال اثبات آن است که رأفت به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول اخلاقی در سطح اعتقادات و اعمال دینی متولیان جوامع اسلامی کم‌رنگ و خشونت به صورت ابزاری پررنگ آمده است.

به گزارش سراج هشت، تقابل اندیشه‌های صلح‌طلبانه نو اندیشان دینی عصر حاضر از فلاسفه، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان با تکیه بر «رأفت» در ساحت زندگی فردی و اجتماعی در تقابل شدید با اندیشه‌های بنیادگرایان اسلام و صهیونیسم مسیحی است که اعتبار خود را با تکیه بر اخبار تاریخی کسب می‌کنند. رسالت اصلاح و روشنگری در سطح گزارشات تاریخی و مشخص کردن سره و ناسره اسناد و اخبار گذشته به عهده مورخین منتقد و منصف قرن حاضر است تا با تطبیق و نقد این اسناد، تعارضات و تناقض‌ها مشخص شود. زیرا فقها، متکلمین، مورخین و متولیان مسیحی و اسلامی در قرون گذشته هرچه خواستند، کاشتند و نتیجه آن محصولی خونین شد که خلق در آتش و خون قرن‌هاست آن را برداشت می‌کنند.

کتاب «جایگاه رأفت و خشونت در تاریخ اسلام و مسیحیت» نوشته آرمین یکتا و ستاره تهرانی به دنبال یافتن این پاسخ است که ضرورت و جایگاه رأفت، در دینی که متهم به خشونت (اسلام) و دیگری ملقب به مهربانی است (مسیحیت) تا کجاست؟ جایگاه و مشروعیت استفاده از خشونت بر اساس چه مستنداتی است؟ چه عاملی در تاریخ مسیحیت و اسلام به عنوان دو دین ابراهیمی وجود داشته است که یکی حجاج بن یوسف قاتل و دیگری مولوی عاشق می‌شود و چه عاملی در دین مسیحیت باعث می‌شود که یکی پاپ اوزبان دوم شود و فرمان جنگ‌های مخوف صلیبی را در سال ۱۰۹۵ م صادر می‌کند و دیگری پاپ جان بیست و سوم شود و در قرن بیستم فرمان تجددطلبی و در نظر گرفتن رأفت و تساهل نسبت به دیگران را صادر کند؟ چه عاملی باعث می‌شود خشونت تهاجمی مغیره و خالد در زمان ابوبکر و عمر در خارج از مرزهای عربستان در ۱۴ قرن قبل می‌شود و چه عاملی باعث می‌شود دوباره نظم و امنیت همان مناطق توسط ابوبکر بغدادی و گروه داعش و القاعده تهدید شده و خون هزاران مسلمان و مسیحی دوباره ریخته شود و انسان‌ها به بردگی و اعدام با روش قطع سر محکوم شوند؟

در این کتاب سعی شده است با استناد به منابع تاریخی، بروز خشونتهای مذهبی اثبات شود و اینکه رأفت به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول اخلاقی در سطح اعتقادات و اعمال دینی متولیان، کم‌رنگ و خشونت به صورت ابزاری پررنگ آمده است؛ زیرا اولی محتاج تفکر و تکامل است و دومی غریزی است و احتیاج به عاملی برای توجیه و تحریک دارد.

«جایگاه رأفت و خشونت در تاریخ اسلام و مسیحیت» در بخش تنظیم شده که شامل: نگرش به مفهوم دین و دینداری، ظهور شارعین و واضعین دین‌های مسیحیت و اسلام، متون مقدس و نحله‌های فکری، وجود تناقض و علت تحریف و بنیادگرایی در مسیحیت و اسلام در دوره معاصر است.

این کتاب هم‌اکنون از سوی انتشارات ماهواره به شماره تلفن   ۸۸۳۹۲۲۶۷ــ ۰۲۱ قابل عرضه است.