صوت/پاسخ به شبهات از کوروش هحامنشی تا حمله اعراب به ایران ساسانی

بسمه تعالی
مقاله شفاهی استاد حسن رحیم پور شماره ۷۲
در این نوبت به پرسشهای ذیل پرداخته شده است :

۱_ آیا ملت ایران به زور شمشیر مسلمان شدند ؟
۲_ “اسلام انقلابی” با “مردم ایران” درگیر شد یا با “استکبار ساسانی” ؟

۳_ مرز میان “جنبش جهانی آزادی بخش اسلامی” با “استکبار عربی” از نوع بنی امیه در ایران و جهان کجا بود؟

۴_ جزیه و مالیات های پس از سقوط ساسانی در مقایسه با مالیات های سنگین دوره ساسانی چه توضیحی داشت؟

۵_ پیامبر اکرم (ص) چرا خود را وکیل مدافع پیروان سایر ادیان الهی و بویژه پاسدار حقوق اقلیت های دینی اعلام کردند؟

۶_ موضع ما در برابر نزاع “استکبار عربی” و”استکبار عجمی” یعنی کفر و شرک “جزیره العرب” و کفر و شرک”امپراتوری روم” و “شاهنشاهی ساسانی” چیست ؟

۷_ چه تحلیلی از سقوط سلطنت ساسانی به دست مسلمانان در این چهار ضلعی تاپاسریخی باید داشت ؟

الف) ارتش آزادی بخش اسلام

ب) ملت مستضعف ایران

ج) سلطنت استبدادی ساسانی

چ) برخی قبایل جنایتکار عرب

۸_ چگونه انگلیس اشغالگر باهدف تسلط بر ایران و ایجاد تقابل میان “مسلمان بودن” و” ایرانی بودن” در جهت ایجاد یک ایدئولوژی “نژاد پرستانه” ، ارتباطی جعلی در تاریخ میان پهلوی ، ساسانی و هخامنشی برقرار ساخت بی آنکه این ایدئولوژی ، هیچ موضع شرافتمندانه ای در برابر انگلیس و استعمار غرب در ایران داشته باشد؟

۹_ چند قرائت از تاریخ هخامنشی از سوی باستان شناسان و دانشمندان ارائه شده است و هر قرائت چه وجوهی دارد ؟

۱۰_ آیا “جناب کوروش” همان “حضرت ذوالقرنین” و ولی بزرگ خدا نبود که نخستین تمدن توحیدی و عادلانه در سطح جهان را سامان داد ؟

۱۱_ بنابر آن قرائت که جناب کوروش ، حضرت ذوالقرنین نباشد و سلسله ی هخامنشی صرفا” یک قدرت بزرگ دنیوی بوده باشد چرا بازهم هیچ نسبت و شباهتی میان یک رژیم ذلیل و دست نشانده ی غرب همچون پهلوی بایک قدرت جهانی همچون هخامنشی که ارتش های بزرگ رم و تمدن غرب را در هم کوبید وجود ندارد ؟

۱۲_ حتی بنا بر قرائت سوم ، چگونه میتوان میان ارزشهای مثبت و منفی هخامنشی ، تفکیک و ارزیابی کرد ؟

۱۳_به کدام بخش از فرهنگ وتمدن ایران قبل از اسلام میتوان وباید افتخار کرد و به کدام بخش نمیتوان ؟

۱۴_چرا همه ی رفتار ها و سیاست های حکومت های ایران پس از اسلام را نمیتوان اسلامی دانست ؟

۱۵_ چگونه از ترکیب “غیرت ایرانی” و”شرف اسلامی” دراین دوره از تاریخ میتوان معجزه کرد و ” انقلاب اسلامی ایران” ، آغاز این معجزه جهانی در عصر جدید بود ؟

 

 

لینک دانلود