اینفوگرافی «الگوی زن مسلمان ایرانی»

به گزاش سراج هشت، اینفوگرافی «الگوی زن مسلمان ایرانی» به بیان الگوی زن مسلمان در بیانات رهبر معظم انقلاب میپردازد.