داعشی های دهه ۶۰ ایران

جنایات داعشی وار دهه ۶۰ گروهک منافقین در ایران از کسی پوشیده نیست اما رسانه های ضد انقلاب همچنان حامی این گروه تروریستی هستند.