به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

کتاب «فلسفه هنر و زیبایی» منتشر شد

 

کتاب «فلسفه هنر و زیبایی» به کوشش ابوالحسن غفاری منتشر شد.

به گزارش سراج هشت، کتاب «فلسفه هنر و زیبایی»، چهل و هشتمین کتاب گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه، به کوشش حجت‌الاسلام دکتر ابوالحسن غفاری به چاپ رسید.

فلسفه هنر و زیبایی از اقسام فلسفه مضاف به شمار می‌رود، که در آن از ماهیت و‌ چیستی‌ هنر و زیبایی، معرفی و تبیین مبانی‌ و اصول فلسفی و عقلی هنر و زیبایی بحث می‌شود. در حکمت اسلامی نگاشته مستقلی درباره فلسفه هنر پدید نیامده است. اما با عنایت به مبانی حکمت اسلامی، مباحث ارزشمندی مرتبط با فلسفه هنر می‌باشد که منبع ارزشمندی برای اصطیاد و استنباط اصول و مبانی هنر اسلامی است. این نگاشته درصدد است گامی هرچند کوچک در تولید «حکمت هنر اسلامی» بردارد.

مقالات کتاب فلسفه هنر و زیبایی از دو بخش به شرح زیر تشکیل شده است.

در بخش نخست ماهیت هنر و نسبت آن با دین، روش‌شناسی هنر اسلامی، رابطه هنر با فقه اسلامی، نقش هنر در حیات معقول، تفاوت هنر اسلامی با غیر آن و مسایلی که در تاسیس هنر اسلامی باید لحاظ گردد، بررسی شده است.

در بخش دوم درباره مسئله زیبایی و ابتهاج که از عناصر کلیدی در هنر و از مسایل مهم فلسفه است بحث شده است، در این بخش حقیقت و ماهیت زیبایی از منظر حکما، به‌ویژه حکمای اسلامی، ملاک‌های زیبایی و علم‌الجمال اسلامی تحلیل شده است. مقالات این مجموعه در پانزده گفتار تنظیم شده است.

کتاب فلسفه هنر و زیبایی، به کوشش حجت‌الاسلام دکتر ابوالحسن غفاری، با قیمت ۳۶ هزار تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه شده است.