هشتمین دوره طرح تربیتی مؤسسه یاران سبز موعود عج با ورود به مدارس شهرهای تحت پوشش طرح آغاز شد.

همه ساله طبق هماهنگی های به عمل آمده با آموزش و پرورش، تعدادی از دانش آموزان ممتاز، از طریق مدیران محترم مدارس معرفی شده، سه برابر ظرفیت مورد نیاز طرح تربیتی توسط مربیان روحانی مصاحبه اولیه می­شوند.

پس از مصاحبه ابتدایی، فرم های جمع آوری شده بررسی و با دو برابر ظرفیت مورد نیاز طرح تربیتی جهت مصاحبه نهایی تماس حاصل می شود.

 پس از این مرحله، کارت دعوت برای پذیرفته شدگان (برابر ظرفیت) صادر می­شود تا به همراه خانواده جهت شرکت در مراسم افتتاحیه طرح شرکت نمایند.

پس از افتتاحیه برنامه های متنوع علمی، معنوی، تفریحی و ورزشی طبق جدول برنامه ها، تحت اشراف مربی در پایگاه های علمی و فرهنگی مساجد آغاز می شود. این برنامه ها تا پنج سال ادامه می یابد تا ان شاء الله دانش آموز به دانشگاه یا سایر مراکز (متناسب با استعداد و علاقه) راه یابد.

در پایگاه علمی فرهنگی مساجد، هر یک از دانش آموزان با یکی از مربیان جوان آموزش دیده (به تفکیک پسران و دختران) مرتبط می­شوند. کلیه فعالیت های دانش آموزان در هر پایگاه علمی ـ فرهنگی، توسط مربی مربوطه مدیریت می گردد.

به گفته مدیر طرح تربیتی مؤسسه، در هشتمین دوره طرح تربیتی مؤسسه یاران سبز موعود عج، 890 نفر از چهار استان گیلان، تهران، مرکزی و فارس پذیرفته خواهند شد.

حجت الاسلام محلاتی همچنین افزود: برای این منظور، مصاحبه اولیه برای حدود3500 نفر از دانش آموزان ممتاز تحصیلی از سوی مربیان مؤسسه صورت پذیرفته است.