موشن گرافیک/ ماه بهشت و جهنم

 

موشن گرافیک (ماه بهشت و جهنم) به تشریح بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون مبارک نامیده شدن ماه رمضان می پردازد.