سروده‌ای در دفاع از مظلومان جهان :«ما عاشق مبارزه با صهیونیستیم»

یکی از شاعران کشور قطعه شعری را در دفاع از مردم مسلمان و مظلوم کشورهای اسلامی سروده است.

 

به گزارش سراج ۸، یکی از مهم‌ترین حَملات راهبردی امام خمینی (ره) به قلب اسکتبار جهانی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین اعلام روز جهانی قدس بوده است. این نامگذاری تاکنون اثرات بسیاری مخربی بر جبهه دشمن نهاده است؛ چراکه به یکی از مهم‌ترین فرصت‌‌ها برای ایجاد اتحاد بین مسلمین جهان تبدیل شده است. در این روز بسیاری از مردمان کشورهای اسلامی با حضور در خیابان‌ها و سر دادن شعارهای ضد استکباری و دفاع از مظلومان جهان بار دیگر با آرمان‌های قدس شریف تجدید پیمان می‌کنند و به ندای حمایت از مظلومین که مورد تأکید الهی است، لبیک می‌گویند.

در همین راستا، سرکار خانم «زهرا سپه‌کار» از شاعران کشور قطعه شعری را به سروده است:

*****

باید سوال کرد دقیقاً که چیستیم
گر روز قدس مشت گره کرده نیستیم

شمر زمانه در دل میدان مشخص است
در این نبرد، خوب ببینیم کیستیم

در عمرمان دقیقه دقیقه حساب نیست
آن لحظه‌ها که با مدد از عشق زیستیم

ما ابرهای صاعقه باریم پس چرا
در تنگنای قافیه تنها گریستیم

ما پرچمیم دست علمدار و حاضریم
حتی اگر که دست فدا شد بایستیم

ما در خط مقدم عشقیم عاشقیم
ما عاشق مبارزه با صهیونیستیم