برپایی یک “افطاری ساده” در رشت+فیلم

 

به گزارش سراج هشت به نقل از خبرگزاری تسنیم از رشت، افطاری دادن از عبادت‌های خاص ماه رمضان است که در عین آسانی از ارزش و ثواب بسیاری برخوردار است.

در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: “کسی که روزه‌داری را افطار دهد، مانند ثواب همان روزه‌دار را می‌برد. کسی که روزه می‌گیرد ثواب یک روزه را برده است اما کسی که بیست نفر روزه‌دار را افطار دهد، ثواب بیست روزه را می‌تواند ببرد”.

اهمیت این امر به این دلیل است که روزه گرفتن یک عمل فردی و مربوط به شخص انسان است اما افطاری دادن از فردیت و شخصی بودن عمل عبور می‌کند و انسان را مجبور می‌کند به دیگران نگاه کند و همین امر باعث وسعت روح انسان می‌شود و ارزش این عبادت را فزونی می‌بخشد.

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: “اگر کسی روزه داری را افطار دهد او ثواب آزاد کردن برده‌ای را دارد؛ خداوند کریم است و به کسانی که بضاعت اقتصادی ندارند حتی اگر به اندازه‌ی جرعه‌ای شیر، یا یک لیوان آب گوارا و یا حتی با چند دانه‌ی خرما، روزه‌داری را افطار دهند همان پاداش عظیم را می‌دهد”.

افطاری‌های ساده اقامه یک حرکت فرهنگی است که آسیب ضیافت‌های افطاری پرهزینه را که محصولی جز چشم و هم چشمی و اختلافات ندارد می‌کاهد و سادگی را وارد جریان زندگی می‌کند