به مناسبت ماه مبارک رمضان منتشر شد:

صحبتهای آیت الله خوشوقت درباره تاثیر روزه بر تقوا و ترک گناه+فیلم

 

به مناسبت ماه مبارک رمضان صحبتهای آیت الله خوشوقت درباره تاثیر روزه بر تقوا و ترک گناه منتشر می شود.