معرفی کتاب/حماسه عفاف و حجاب

 

کتاب «حماسه عفاف و حجاب» به تحلیل روانشاسی-اجتماعی مسئله حجاب و بدحجابی می‌پردازد. این کتاب که در نه فصل تنظیم شده، مسئله حجاب را از سه منظر ذاتی، منزلی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده است. این کتاب که اثر آقای عبدالمجید دشتی به همراه ۲۰۰ سؤال بوسیله انتشارات کریمه اهل بیت (ع) نشر یافته است. به منظور معرفی و آشنایی با این کتاب روایتی که در انتهای کتاب آمده است در ادامه ذکر گردیده که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.

 

قالب : روانشناسی
نویسنده :عبدالمجید دشتی
ناشر : کریمه اهل بیت
سال انتشار :۱۳۹۰
مناسب برای مکان ها : متوسطه – سه ساله سوم / دانشگاه / نهاد های عمومی / مکان های خانگی /
مناسب برای جنسیت : زن / مرد /
مناسب برای رده ی سنی : نوجوان ۱۶-۱۸ / جوان ۱۹-۳۰ / بزرگسال۳۱وبالاتر /
مناسب برای افراد : مروّجان حجاب / – خوش حجاب / – کم حجاب /
ویژگی های ممتاز : از جهت ساختاری :تناسب قطعه و حجم / کیفیت صحافی / طراحی جلد / صفحه چینی وصفحه آرایی / کیفیت ویراستاری / ریزموضوع )متناسب با عنوان( / آوردن وکیفیت فهرست منابع،واژگان،اعلام / قلم روان و زبان متناسب با موضوع، هدف و مخاطب کتاب / تناسب روش به کار گرفته شده با موضوع / تناسب با فرهنگ و مبانی اسلامی و هنجارهای اجتماعی / تولید علم و نوآوری / شرح و تبیین دقیق واژه ها و اصطلاحات / تحلیل و استدلال منطقی / اقناع مخاطب / امانتداری محتوایی / باز کردن ابعاد مختلف موضوع متناسب با حیطه کتاب / پیوستها از جهت محتوایی :جذابیت بیان و شیوایی سخن / گستردگی مطالب و آنچه به آن نیاز داریم / فهم آسان و انتقال خوب مفاهیم / تنوع، نوع آوری و راهکارهای جدید و گوناگون / صحت مطالب و عقلانی بودن آن ها