اردوی فصل رویش ۱ توسط کانون جوانان رضوی شهرستان رشت برگزار شد.

به گزارش سراج هشت،کانون جوانان رضوی شهرستان رشت اردوی دو روزه تربیتی – آموزشی باعنوان “فصل رویش ۱ ” در ییلاقات اردستان از توابع شهرستان رودبار برگزار کرده است. در این اردو که از۲۰ لغایت ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار شد بالغ بر ۴۰ جوان و نوجوان شرکت داشتند.