کلیپ صوتی با عنوان “کار تشکیلاتی در زمان ظهور حضرت امام عصر (عج)” درباره جمع شدن و متحد شدن منتظان ظهور برای به وقوع پیوستن واقعه ظهور است

 

 

 

 

 

 

برگرفته از پایگاه مضمار؛ تشکیلات اسلامی