به آتش کشیده شدن «برجام» و «پرچم آمریکا» در مجلس

 

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی مجلس متن برجام و پرچم آمریکا را آتش زدند.

 

به گزارش سراج هشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز نشست علنی امروز خود با حضور در جایگاه ناطقان و هیات رئیسه، متن برجام به همراه پرچم آمریکا را آتش زدند.

نمایندگان با بیان این نکته که دولت بدعهد فاقد هویت است، شعار «مرگ بر آمریکا» را در صحن علنی مجلس سر دادند.

این نمایندگان خانه ملت پس از تلاوت آیات ۱۹۰ تا ۱۹۳ سوره آل عمران و قبل از آغاز نطق رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در جایگاه هیئت رئیسه شعار مرگ بر آمریکا سر دادند.

آنها فریاد می زدند «برجام را آتش زدید ما هم پرچم شما را آتش می زنیم» و مجددا فریاد «مرگ بر آمریکا» سر دادند.

براساس این گزارش، رئیس مجلس خطاب به کوهکن یکی از کسانی که در حال آتش زدن پرچم آمریکا بود، گفت «مراقب باشید مجلس را آتش نزنید.»