یادداشتی از حسینعلی رحمتی؛

استاد مطهری و شرایط موفقیت در تبلیغ دین در دنیای امروز

 

نویسنده کتاب طهور در ساغر: سیری در اندیشه های فلسفی و کلامی استاد مطهری در یادداشتی نوشت: از نظر شهید مطهری شرط موفقیت یک پیام و تبلیغ آن، عقلی بودن و قدرتمندی محتوایی پیام است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسینعلی رحمتی، استاد حوزه و دانشگاه و نویسنده کتاب طهور در ساغر: سیری در اندیشه های فلسفی و کلامی استاد مطهری در یادداشتی کوتاهی در مورد استاد مطهری و شرایط موفقیت در  تبلیغ دین در دنیای امروز پرداخته است.

شهید مطهری دغدغه احیای دین و دینداری را داشت، لکن کسی نبود که از وضع و شرایط روزگار خویش غافل باشد. او هم نگاهی به جامعه معاصر ایران داشت هم توجهی به تحولات جهانی عصر حاضر. از یک طرف می دانست که امروزه از طریق مراکز آموزشی یا رفت و آمد و ارتباط مردم کشورها با یکدیگر، همچنین از طریق ابزارهای ارتباطی و مانند آن، اندیشه های گوناگون و متنوع به جامعه ما وارد می شود و سوال های گوناگونی را فراروی نسل جوان قرار می دهد و از طرف دیگر ناراحت و نگران بود که چرا در چنین شرایطی، تولید و صدور اندیشه و فعالیت های تبلیغی ما ـ در قیاس با دنیای امروز و نیازهای آن ـ اندک و ناچیز است (پیرامون انقلاب اسلامی، ص۳۲ ـ ۳۳ و حماسه حسینی، ج۱، ص۱۹۹ و ۳۴۸).

از نظر ایشان شرط موفقیت یک پیام و تبلیغ آن، عقلی بودن و قدرتمندی محتوایی پیام است (حماسه حسینی، ج۱، ص۲۱۱). استاد در این باره تجربه غرب را یادآور می شود و یکی از دلائل دین گریزی غربیان و رواج مادیگری را در آن دیار، نبود یک مکتب فلسفی معقول و سازگار با علم از یک طرف، و تبلیغ برخی مطالب سست و کم مایه به عنوان دین از طرف دیگر می داند (اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۱، مقدمه)

به باور ایشان مبلغان و مدافعان دین نباید از ورود اندیشه های مخالف بهراسند بلکه باید خود را تقویت نمایند. ایشان معتقد است «هر مکتبی که به ایدئولوژی خود ایمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشد، ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفکر باشد.» (پیرامون انقلاب اسلامی، ص۹).

از نظر شهید مطهری تبلیغات در عصر جدید همچون یک میدان کارزار است و برای موفقیت در آن بایستی از مهارت ها و تاکتیک های مناسب و نظم وبرنامه ریزی کمک گرفت. ایشان به مبلغ دینی در عصر حاضر هشدار می دهد که «در چنین عصری تو باید بلد باشی حرف خودت را خوب بزنی. استدلال بکنی. اگر در اعصار گذشته، مبلغ شرایط سخت و سنگینی داشت، در زمان ما آن شرایط ده برابر و صد برابر شده است.» اهمیت این امر برای ایشان به اندازه ای است که کار یک مبلغ را در حد کار یک مرجع و مجتهد می داند.(حماسه حسینی، ج۳، ص۳۳۷ ـ ۳۳۸ و ج۱، ص۳۴۷ ـ ۳۴۸).