درمان “بد بوئی دهان” در طب اسلامی

مویز

پیامبرصل الله علیه واله:
چه خوب طعامی است؛دهان را خوش بو می کند، …

روایت شده است ، ۲۱ عدد مویز ناشتا خوردن ، دهان را خوشبو می کند.

چوب زیتون

پیامبرصل الله علیه واله:
چه خوب مسواکی، چوب زیتون است؛از درخت مبارکی گرفته شده است؛دهان را خوشبو می کند.

پیاز

امام صادق علیه السلام:
پیاز،دهان را خوشبو میکند.

نکته:پیاز در ابتدا دهان را بدبو میکند،ولی از انجا که میکروب های دهان را از بین می برد،در دراز مدت موجب خوشبوئی دهان می شود.

بادرنجبویه

امام صادق علیه السلام:
در بادرنجبویه،هشت خاصیت وجود دارد که یکی از انها خوشبویی دهان است.

پنیر محلی

امام صادق علیه السلام:
چه خوب لقمه ای،پنیر است.دهان را خوشبو می کند.

مسواک زدن(چوب اراک،زیتون)

پیامبر صل الله علیه واله:
مسواک بزنید؛زیرا مسواک خوشبو کننده دهان است.

سرمه زدن

امام صادق علیه السلام:
سرمه زدن،موجب خروج بلغم از بدن و در نتیجه موجب خوشبوئی دهان می شود.

اب ولرم

پیامبر صل الله علیه واله:
افطار نمودن،با اب ولرم موجب خوش بوئی دهان می شود.

خربزه

پیامبرصل الله علیه واله:
گاز زدن خربزه،موجب خوشبوئی دهان می شود.

خضاب زدن محاسن

پیامبر صل الله علیه واله:
در خضاب چهارده خاصیت وجود دارد که یکی از انها خوشبوئی دهان است.

خرمای برنی(خرمای مدینه)

پیامبرصل الله علیه واله:
در خرمای برنی،نه خاصیت وجود که یکی از انها خوشبویی دهان است.

تره

امام صادق علیه السلام:
تره بخورید؛زیرادر تره،چهار خاصیت اساسی وجود دارد که یکی از انها خوشبویی دهان است.

✅ نکته:مصرف تره در ابتدا موجب بدبوئی دهان می شود،ولی به جهت خاصیت میکروب کشی،در نهایت موجب خوش بوئی دهان می شود.

انار

امام صادق علیه السلام:
انار بخورید؛دهان را از میکروب ها پاک سازی میکند.

شام خوردن

امام صادق علیه السلام:
شایسته نیست که انسان پیری بخوابد،مگر انکه درونش پر از غذا باشد؛زیرا شام خوردن دهان را خوشبو می کند.

سعد کوفی

امام صادق علیه السلام:
در اشنان خود(شوینده دهان)سعد بکار گیرید؛زیرا دهان را خوشبو می کند.

خوردن نان خشک

امام صادق علیه السلام:
بعد از نماز صبح،کمی نان خشک بخورید؛تا دهان شما خوشبو شود.

اویشن و نمک

امام صادق علیه السلام:
مصرف آویشن و نمک دریا دهان را خوشبو می کند.

خلال دندان

روایت:خلال زدن،موجب خوشبویی دهان می شود.