چگونه پوست تمیز داشته باشیم

 

در این مطلب احادیثی از ائمه اطهار در رابطه با سلامت و زیبایی پوست برای شما آماد کرده ایم:

پوست سنجد
 امام صادق علیه السلام:
سنجد،گوشتش گوشت را رشد می دهد،هسته اش استخوان را رشد می دهد،پوستش،پوست را رشد می دهد.

خربزه
 پیامبرصل الله علیه واله:
بر شما باد خوردن خربزه،زیرا در ان ده ویژگی است:……پوست را تمیز می کند.

گل خطمی
امام کاظم علیه السلام:شستن سر با خطمی در روز جمعه،سنت است……مو و پوست را تمیز می کند.روغن مالی بدن
امام علی علیه السلام:پوست را نرم کرده،بر توان مغز می افزاید.

روغن مالی شبانه
امام باقرعلیه السلام:روغن مالی شبانه،در رگ ها جریان می یابد و پوست را ابیاری و چهره را سفید می کند.

نوشیدن سویق
امام صادق علیه السلام:خوردن سویق امیخته با روغن زیتون پوست را نازک می کند.

نهادن گیاه “بان” در ناف
مردی از ترک پوست دست و پای خود،در محضر امام صادق علیه السلام ابراز نگرانی کرد.امام به او فرمود:پنبه ای بردار و یک گیاه “بان”میان ان بگذار و ان را در ناف خود قرار بده.

نکته:بان،درختی است نازک و خوش نما که از تخم ان،روغن می گیرند و بسیار نافع و خوش بوست.

زنیان و گردو
امام صادق علیه السلام:زنیان و گردو ،پوست را زیبا می کنند