مشکل کار در کجاست؟ چرا نیروهای ما مدام کاسه چه کنم چه کنم دست گرفته اند؟ نمی دانند امروز چه وظیفه و مسئولیتی بر دوش دارند؟

برای چه هدفی کار فرهنگی می کنیم؟با چه قصدی و به چه منظور؟

خیلی‌ها ممکن است از خود بپرسند؛ «چه باید کرد؟»، «راهکار اجرایی چیست؟»، «ما نیرو داریم، امکانات داریم، اما چه باید بکنیم؟»،سوالاتی که همه‌گیر شده و در جای جای ایران وجود دارد. چه شده، که نیرو هست، امکانات هست، زمینه برای کارکردن هست، ولی همه کاسه «چه کنم؟ چه کنم؟» به دست گرفته‌اند؟

مسئله چیست؟ اگر حزب الهی‌ها مشکلِ کمبود امکانات و ابزار و نداشتن راه‌کارها را ندارند، پس مشکل کجاست؟

با هم این موشن گرافیک زیبا را میبینیم تا پاسخ سوالات خودرا دریابیم…

 

 

دانلود ویدئو