همزمان با عید غدیر خم و طبق سال های گذشته مؤسسات فرهنگی و مساجد شهر در حرکتی مردمی اقدام به پخت غذا (قیمه، آبگوشت و …) و اطعام المؤمنین می نمایند.