مجمع فعالان حوزه خانواده جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان تشکیل و اعضای شورای مرکزیِ مجمع آن انتخاب گردید.

اهداف این مجموعه به شرح ذیل می باشد:

 • انسجام بخشی و تشکیل جبهه فرهنگی مردمی استان در حوزه خانواده مبتنی بر آموزه های اسلامی؛
 • شناسایی، ارتباط و تعامل با تمامی افراد و موسسات مردمی فعال در حوزه خانواده؛
 • توانمندسازی عناصر و تشکل های عضو و بهبود و توسعه توان آنها؛
 • تحلیل عملکرد عناصر مردمی و نهادهای حاکمیتی و پیگیری رفع موانع پیش رو؛
 • همسوسازی عناصر با روش اصلاح رویکرد و جهت گیری برنامه ای و عملیاتی و هم افزایی ظرفیت ها؛
 • رصد وضعیت حوزه خانواده در استان و شناسایی آسیب های، تهدیدها و فرصت های پیش رو؛
 • تدوین شبکه مسائل خانواده بر مبنای سنجش های موضوعی و ادواری بومی؛
 • فراخوان، جمع آوری و ایجاد بانک ایده و طرح با محوریت ازدواج، جمعیت، تحکیم و تعالی خانواده؛
 • بومی سازی طرح های ملی و تدوین گفتمان نظام خانواده مطلوب اسلام؛
 • جریان سازی از طریق تبیین، ترویج الگوها و شاخصه های خانواده مطلوب اسلام؛
 • تولید محصول و خدمت با حمایت از برنامه های  خانواده محور تشکل ها و نهادهای حاکمیتی و مردمی؛