گزارش تصویری از هفته اول کانون تابستانی جوانه های صالحین زیر نظر هیات محبان اهل بیت(ع)شهرستان رشت

کانون فرهنگی ورزشی پایگاه مقاومت سردار شهید خجسته