کاروان راهیان نور ویژه خودروهای شخصی توسط موسسه فرهنگی معبر ۲۶ اسفند تا ۲ فروردین اعزام خواهد شد.

مهلت ثبت نام تا ۲۰ اسفند بوده و حرکت خودروها دسته جمعی با پرچم واحد انجام خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید.

۰۹۳۵۰۶۴۴۲۸۶ | ۰۹۳۶۲۶۱۵۵۰۶